איך הכרנו

 ??? ????? ??? ???ק?? ??????? ???? ק???? ????-??? ?? ?ק??? ???ק??,????? ???? ????? ??????? ?????, ??? ??? ??`???? ????????. ???? ?ק??? ????? ?????? ?? ????? (?????? ????? ??? ????? ?? ?? ??).
???? ?????? ???? ?? ?????? ?????? ?? ?ק?? ????? ק??? ?????, ?????? ???? ?? ?ק??? ?????ק. ק???? ????? ??????, ?? ?????? ??? ק?? ???ק??.
????? ??? ????? ????? ????? ??ק???? ??? ???? ????? ????? ????? ק?? ???? ??ק??? ???!צילומים מוקדמים

צילומים מוקדמים

זמיר פוגש את ברי בסלון כלות

זמיר פוגש את ברי בסלון כלות

עוד מהסלון כלות

עוד מהסלון כלות

דוגמנים בצלומים המקדימים

דוגמנים בצלומים המקדימים

עוד קצת מהצלומים המקדימים

עוד קצת מהצלומים המקדימים

זה אנחנו

זה אנחנו